På tjänsteresa

På tjänsteresa. På väg hem. På väg till kärleken.