Well, kan det bli en mer normal sysselsättning en onsdagskväll, läsa olyckutredningar och fundera så smått?

I vart fall har jag gått runt och funderat ett slag på olyckan i Kimstad den 12 september 2010, där ett X2000-tåg körde på en traktorgrävare. Hittils har endast en rapport om olyckan presenterats, den som Trafikverket har gjort och som även togs upp i Uppdrag Granskning när “järnvägskaoset” var ämnet.

Om Uppdrag Granskning kan man väl inte säga annat än att de fakta man valde att ta upp, var de som passade den inriktning man valt, och visade långt ifrån hela historien.

Mer specifikt i fallet Kimstad tar man upp en tidsuppgift från rapporten och hävdar att det passerat 6 minuter från att traktorn ramlar av spåret tills att den blir påkörd av tåget, baserat på en händelsemarkering i den grafiska MTOY-rapporten (Människa-Teknik-Organisation-Yttre omständigheter) på sidan 35 i slutet av dokumentet där Tid/Datum är markerat som 2010-09-12, ca 19:31:00, detta trots att ögonvittnesrapporter tidigare (sidan 17) i utredningsrapporten uppgivit att händelsen inträffat ca 10-15 sekunder innan tågsättet passerade olycksplatsen.

Man uppger även i rapporten att det inte finns några specifika loggpunkter i den ställverkslogg som tagits vid tillfället om när traktorgrävarna gått upp på spåret för att påbörja arbetet, utan tiden anges som att arbetet återupptogs mellan 19:00 och 19:30 igen efter drygt två timmars uppehåll efter ett första försök som blev avbrutet.

Anledningen till att arbetet avbröts vid det första försöket var att en annan arbetsmaskin, av lite tyngre slag hade havererat och skulle hämtas tillbaka till driftplatsen i Kimstad, och först efter att denna inkommit till Kimstad kunde traktorgrävarna åter kliva på spåret och åka mot sin arbetsplats. Dessvärre har man heller inte angett någon uppgift på när denna arbetsmaskin återkommit till Kimstad, vilket borde gå att få bekräftat, detta för att kunna få en tid där traktorgrävarna tidigast kunnat påbörja sina färder igen. Frågan är om dessa uppgifter finns i ställverksloggen?

Frågan är hur dessa cirkatider som anges i MTOY-rapporten tagits fram, om man har tagit fram en minsta möjliga tid från det att det nya A-skyddet påbörjas och första traktorn förs upp på spåret tills att den tredje traktorn tidigast kunnat föras upp och därefter halka av, och varför man då inte på något vis beskrivit hur dessa tider tagits fram? Det borde ju vara rimligt att åtminstone rekonstruera en påförsel av traktorgrävare under optimala förhållanden för att få en ungefärlig tid för just påförsel och undanflyttning för att få något att räkna på?

På det stora hela finns det fortfarande ett antal frågetecken kvar, obesvarade efter Trafikverkets rapport vilket gör att sådana här luddiga uppgifter förekommer.

Hur som helst ser jag fram emot att läsa haverikommisionens rapport om händelsen, som förhoppningsvis kan komma med fler tidsangivelser, frågan är bara när den kommer?