Hur nördig är man inte, när man installerar Ubuntu server som en virtuell maskin, och sen använder SSH för att via ett virtuellt nätverk, ansluta till ovan nämnda virtuella maskin, och kör uppdateringar via text-baserad SSH anslutning!?

Fast, förmodligen kommer väldigt få av mina läsare förstå ens minsta lilla av vad jag just skrev, så vi kan väl sammanfatta det hela med en liten mening…

Joakim är en dundernörd..! 😉