Undertecknad har kört nära nog hela sträckan E4, i etapper då självklart. Saknas numera 3,7 mil i södra ändan, sträckan Östra Ljungby – Helsingborg samt lite drygt 5 mil i norr, sträckan Kalix – Haparanda, annars är hela sträckan prövad vid det här laget! Totalt handlar det om lite drygt 150 mil av varierande kvalité som nu är tillryggalagd! Rätt kewlt!

Nästa väg som måste utforskas är E45, Göteborg – Karesuando, något jag länge velat göra! Sveriges längsta väg som tar en igenom landets hjärta! Dock är standarden på E45 klart sämre än E4, sorgligt nog! Saknas bara en vettig, snål bil att göra resan med, sponsorer någon? 😉